Leerjaar 2

18 november

Periode 2 leerjaar 1 t/m 3

Start periode 2 leerjaar 1 t/m 3

Lees verder

21 november, van 15:25 tot 16:15

Vervallen 8e lesuur

Vervallen 8e lesuur ivm Lustrumviering VOG

Lees verder

5 december, van 12:10 tot 14:30

Sinterklaas

Klassikale Sinterklaasviering alle leerjaren

Lees verder

13 december, van 8:30 tot 12:00

Sportdag

Sportdag leerjaar 2

Lees verder

16 december

Rapporten uit

Rapporten uit leerjaar 1 t/m 4

Lees verder

16 december, van 13:15 tot 16:30

Rapportvergadering

Rapportvergadering alle leerjaren. Verkort lesrooster

Lees verder

17 december, van 13:15 tot 16:30

Rapportvergadering

Rapportvergadering alle leerjaren. Verkort lesrooster

Lees verder

18 december, van 8:30 tot 12:00

Cultuurdag

Cultuurdag leerjaar 2

Lees verder

18 december, van 13:15 tot 16:30

Rapportvergadering

Rapportvergadering alle leerjaren. Verkort lesrooster

Lees verder

19 december, van 13:15 tot 16:30

Rapportvergadering

Rapportvergadering alle leerjaren. Verkort lesrooster

Lees verder